„Culese din Rural. Rezidențe de documentare și scriere”

Derulat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău în parteneriat cu Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale, acest proiect își propune să intersecteze și să ducă mai departe, într-o versiune nouă, două programe de rezidențe de cercetare și creație artistică derulate în anii trecuți de cele două instituții partenere, Culese din Telciu. Rezidențe de cercetare și creație artistică și Artiști la Muzeu. Platformă de Creație și Educație prin Artă

Proiectul își propune organizarea a opt rezidențe de documentare și scriere în șase localități rurale, trei din județul Sălaj și trei din județul Bistrița-Năsăud, adresate unui număr de șase autori și doi fotografi. Proiectul are un pronunțat caracter interdisciplinar, cei șase autori invitați fiind scriitori (Bogdan Coșa), dramaturgi și documentariști (Alexandra Felseghi) jurnaliști/publiciști (Andrada Lăutaru, Maria Amarinei) și antropologi (Florin Dumitrescu și Vlad Emilian Gheorghiu), cărora li se alătură doi fotografi cu experiență națională (Patricia Marina Toma) și internațională (Hervé Bossy) în domeniul fotografiei documentare. Fiecare rezidență pentru autori durează o lună, în intervalul mai-august 2022, urmând ca după încă o lună autorii să predea o primă variantă a textului. Pentru că ne dorim să acoperim cât mai mult din diversitatea ruralului, am selectat localități rurale diferite sub aspect socio-economic, demografic și al apropierii de urban, dorind, în același timp, să asigurăm o continuitate în localități în care am desfășurat deja astfel de programe sau alte proiecte culturale.

Localitățile în care vor rezida autorii și autoarele invitate sunt: 

  • din județul Bistrița-Năsăud: Telciu (localitate montană, cu aproximativ 4.000 de locuitori, în care se intersectează vizibil aspecte specifice urbanității, cu o ruralitate relativ arhaică), Liviu Rebreanu (sau Pripas-ul lui Liviu Rebreanu, sat devenit cartier rural al Năsăudului) și Lechința (localitate mixtă, româno-maghiară-romă, din arealul săsesc al Bistriței, are o tradiție viticolă bogată și câteva biserici gotice în stare de pre-colaps, în satele ce o compun).
  • Din județul Sălaj: Dumuslău (sat cu 28 de locuitori peste 70 de ani, populație românească, din comuna Carastelec, locuită preponderent de maghiari și o minoritate romă), Marin (sat cu populație românească de aproximativ 600 de locuitori, din comuna Crasna, locuită preponderent de maghiari și o minoritate romă, fără școală sau dispensar, dar surprinzător de dinamic), Chieșd (fostă localitate minieră, cu o populație mixtă alcătuită din români, romi și maghiari, puternic afectată de închiderea minei de cărbune la începutul anilor 2000).

Pe parcursul rezidenței de documentare și scriere, autorii rezidenți vor conlucra cu cei doi fotografi, câte unul pentru fiecare județ, pentru a completa documentarea bazată pe interviuri, observație participativă și discuții informale cu o săptămână de documentare fotografică pentru fiecare locație explorată, în vederea realizării unor fotografii din care să selecteze un număr de minim cinci pentru a ilustra textul final. În baza documentării realizate, autorii vor redacta câte un text de minim 15 pagini, încadrabile realismului etnografic, într-o manieră care să intersecteze cercetarea antropologică și jurnalistică, cu literatura și reportajul. Fiecare text va documenta în comunitățile gazdă o tematică diferită, aleasă de autorii invitați, facilitând cititorilor o mai bună cunoaștere și înțelegere a ruralului contemporan. Cele șase texte rezultate, împreună cu fotografiile aferente, vor fi grupate într-un volum coordonat de Valer Simion Cosma (istoric și antropolog) și Emanuel Modoc (critic și istoric literar), care vor redacta și introducerea. Pentru o mai bună diseminare a rezultatelor rezidențelor, textele vor fi publicate și separat, în publicații online sau print partenere (Scena9, Decât O Revistă, Echinox și Steaua), iar volumele vor beneficia de două lansări cu public, la Biblioteca Județeană George Coșbuc din Bistrița și la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. 

Dr. Valer Simion Cosma,

Manager proiect